Een emergency rescue team, verkort ERT, staat stand-by wanneer medewerkers op uw terrein besloten ruimten betreden. Een ERT kan bij een calamiteit een snelle en bovenal veilige redding doen van personen in de besloten ruimte. Indien gewenst kunnen wij het ERT uitrusten met alle materialen zoals val beveiliging, EHBO uitrusting, onafhankelijke ademlucht maar u kunt de uitrusting ook zelf verzorgen. Samen met u maken wij een protocol voor reddingen uit de diverse ruimten en op basis hiervan wordt bepaald welke materialen noodzakelijk zijn om veilig werken mogelijk te maken.

Een ERT bestaat uit minimaal 3 personen, waarvan 1 team coördinator en 2 manschappen. Het ERT heeft kennis van betreding van besloten ruimten. eerste hulp, gasmeten, technische hulpverlening en evacuaties.