Wat is een mangatwacht of buitenwacht?

Vinden er op uw terrein werkzaamheden in een besloten ruimte plaats? Dan is het noodzakelijk voor de veiligheid van uw medewerkers dat deze ruimte wordt bewaakt door een mangatwacht. Een mangatwacht, ofwel luikenwacht of buitenwacht, houdt precies bij wie er in- en uit de ruimte gaan en treedt op tijdens calamiteiten. De taken van een mangatwacht op een rijtje:

Taken mangatwacht

 • Wacht houden bij de toegang van een besloten ruimte
 • De veiligheid van degenen die de besloten ruimte betreden bewaken op basis van de afgegeven geldende werkvergunning
 • Registratie van in- en uitgaande personen
 • Controle op gebruik van juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 • In noodsituaties treedt hij direct handelen en levensreddend op
 • Indien noodzakelijk voert hij gasmetingen uit om de lucht continu te controleren op gevaarlijke gassen

Wat kenmerkt een besloten ruimte?

 • Eén ingang
 • Beperkte natuurlijke ventilatie
 • Slechte vluchtmogelijkheid
 • Weinig bewegingsruimte
 • Niet bestemd voor langdurig verblijf

Waarom een mangatwacht?

In de arbeidsomstandighedenwet (ARBOwet) is vastgelegd dat werknemers recht hebben op een veilige en gezonde werkplek. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt primair bij de werkgever. Wanneer uw werknemers werkzaamheden in een besloten ruimte moeten verrichten, dient hun veiligheid volgens de ARBOwet dus gewaarborgd te zijn. Een mangatwacht of buitenwacht is hierop getraind: hij of zij houdt de wacht bij de toegang van de besloten ruimte, bewaakt de veiligheid en handelt in noodsituaties. En worden er hoogrisico heetwerk-werkzaamheden uitgevoerd? Dan is een ook een heetwerkwacht noodzakelijk.

Mangatwacht volgens het RI&E-protocol

Als werkgever bent u verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te hebben. In dit rapport staat exact beschreven waar de risico’s in uw bedrijf liggen en wat het effect hiervan is. Een mangatwacht, buitenwacht of heetwerkwacht kan onderdeel zijn van het RI&E-protocol.

Vakbekwaamheid mangatwacht

Onze mangatwachten of buitenwachten hebben minimaal de volgende opleidingen gevolgd:

 • Basisveiligheid VCA
 • Mangatwacht/Buitenwacht
 • Gasmeten
Mangatwachten
Mangatwachten

Advies of direct een mangatwacht nodig? Wij staan voor u klaar!

  Binnen 2 uur reactie