Mangatwacht

Mangatwacht huren

Vinden er op uw terrein werkzaamheden in een besloten ruimte plaats? Dan is het noodzakelijk voor de veiligheid van uw medewerkers dat deze ruimte wordt bewaakt door een mangatwacht. Een mangatwacht, ofwel luikenwacht of buitenwacht, houdt precies bij wie er in- en uit de ruimte gaan en treedt op tijdens calamiteiten.

Waarom een mangatwacht?

In de arbeidsomstandighedenwet (ARBOwet) is vastgelegd dat werknemers recht hebben op een veilige en gezonde werkplek. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt primair bij de werkgever. Wanneer uw werknemers werkzaamheden in een besloten ruimte moeten verrichten, dient hun veiligheid volgens de ARBOwet dus gewaarborgd te zijn. Een mangatwacht of buitenwacht is hierop getraind: hij of zij houdt de wacht bij de toegang van de besloten ruimte, bewaakt de veiligheid en handelt in noodsituaties.Worden er hoogrisico heetwerk-werkzaamheden uitgevoerd? Dan is een ook een heetwerkwacht noodzakelijk.

Mangatwacht volgens het RI&E-protocol

Als werkgever bent u verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te hebben. In dit rapport staat exact beschreven waar de risico’s in uw bedrijf liggen en wat het effect hiervan is. Een mangatwacht, buitenwacht of heetwerkwacht kan onderdeel zijn van het RI&E-protocol.

Wat doet een mangatwacht?

mangatwacht nodig?

Wij zijn 24/7 bereikbaar.