Wanneer er op uw terrein werkzaamheden in een besloten ruimte plaatsvinden, is het noodzakelijk voor de veiligheid van uw medewerkers die deze ruimte betreden, dat de ruimte wordt bewaakt door een mangatwacht (ook wel luikenwacht of buitenwacht genoemd).

Kenmerken besloten ruimte:

  • één ingang
  • beperkte natuurlijke ventilatie
  • slechte vluchtmogelijkheid
  • weinig bewegingsruimte
  • niet bestemd voor langdurig verblijf.

Voorbeelden van besloten ruimten zijn: riolen, reservoirs, tanks, kelders, leidingen, schachten, silo’s en kokers.

In de arbeidsomstandighedenwet (ARBOwet) is vastgelegd dat werknemers recht hebben op een veilige en gezonde werkplek. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt primair bij de werkgever. Wanneer werknemers een besloten ruimte betreden is dit een werkplek voor deze werknemers en dient de veiligheid volgens de ARBOwet dus gewaarborgd te zijn.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op:

http://www.arboportaal.nl/onderwerpen/arbowet–en–regelgeving/arbowet

 

* wanneer er geen gasdetectie op de locatie aanwezig is kunt u bij ons tevens de gasdetectie huren. Voor meer informatie Klik hier