Als werkgever bent u verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te hebben. In dit rapport staat exact beschreven waar de risico’s in uw bedrijf liggen, wat het effect hiervan is en hoe u de risico’s tot het minimum beperkt. Het plan van aanpak voor gasmeten is een onderdeel van het RI&E-protocol. In de ARBOwet is vastgelegd dat werknemers recht hebben op een veilige en gezonde werkplek.

Wanneer er op uw terrein werkzaamheden plaatsvinden in een besloten ruimte, is het noodzakelijk voor de veiligheid van uw medewerkers dat de ruimte bewaakt wordt door een mangatwacht.

Mangatwacht besloten ruimte

Daarnaast moet de lucht in de besloten ruimte vrij zijn van gevaarlijke gassen die de grenswaarde overschrijden. Voorbeelden van besloten ruimten zijn: riolen, reservoirs, tanks, kelders, leidingen, schachten, silo’s en kokers.

Hier komen onze gasmeetdeskundigen om de hoek kijken. Met digitale gasmeetapparatuur, aangevuld met gasmeetbuisjes, gaan wij aan de slag. Op basis van de uitkomst van de gasmeting geven wij een advies over de betreding van de besloten ruimte. Zijn er gassen aangetroffen die de grenswaarden overschrijden? Dan is het tijd voor actie. Dit kan bestaan uit natuurlijke- óf geforceerde ventilatie.

Gasdetectie besloten ruimte

Voor het uitvoeren van een gasmeting voor het gasvrij verklaren van een besloten ruimte dient gebruik gemaakt te worden van gepompte gasmeetapparatuur. Wanneer een ruimte gasvrij verklaard is kan daarna diffusie (niet gepompte) gasdetectie gebruikt worden in de vorm van persoonlijke meters (pac meter). Voor het uitvoeren van een gasmeting in een besloten ruimte dient de uitvoerende persoon in het bezit te zijn van een diploma.

Gasmeetdeskundige inhuren

Wanneer er op één dag meerdere betredingen plaatsvinden kunt u ons ook voor een hele dag inhuren zodat wij verspreid over de dag meerdere metingen voor u uit kunnen voeren. Voor meer informatie of een vrijblijvend advies kunt u contact met ons opnemen.