Gasmeten in besloten ruimte

Waarom gasmeten in een besloten ruimte?

Als werkgever bent u verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te hebben. In dit rapport staat exact beschreven waar de risico’s in uw bedrijf liggen, wat het effect hiervan is en hoe u de risico’s tot het minimum beperkt. Het plan van aanpak voor gasmeten is een onderdeel van het RI&E-protocol. In de ARBOwet is vastgelegd dat werknemers recht hebben op een veilige en gezonde werkplek. De lucht in de besloten ruimte moet vrij zijn van gevaarlijke gassen die de grenswaarde overschrijden. Voorbeelden van besloten ruimten zijn: riolen, reservoirs, tanks, kelders, leidingen, schachten, silo’s en kokers.

Wanneer er op uw terrein werkzaamheden plaatsvinden in een besloten ruimte, is het noodzakelijk voor de veiligheid van uw medewerkers dat de ruimte bewaakt wordt door een mangatwacht. 

Gasdetectie in besloten ruimte

Voor het uitvoeren van een gasmeting voor het gasvrij verklaren van een besloten ruimte dient gebruik gemaakt te worden van gepompte gasmeetapparatuur. Wanneer een ruimte gasvrij verklaard is kan daarna diffusie (niet gepompte) gasdetectie gebruikt worden in de vorm van persoonlijke meters (pac meter). Voor het uitvoeren van een gasmeting in een besloten ruimte dient de uitvoerende persoon in het bezit te zijn van een diploma.

Wat kenmerkt een besloten ruimte?

Een gasmeting laten uitvoeren?

Wij zijn 24/7 bereikbaar.