Diensten

Diensten De Brandwacht.nl

Wanneer er op locaties en bij objecten speciale eisen worden gesteld op het gebied van brandveiligheid, brandpreventie en brandbestrijding, houdt een brandwacht preventief toezicht. Is er een calamiteit? Dan kan de brandwacht repressief optreden én levensreddend handelen. Naast het verhuren van brandwachten kunt u ook bij ons terecht voor het inhuren van mangatwachten, het inhuren van een rescueteam en het uitvoeren van gasmetingen.

Wanneer er op locaties en bij objecten speciale eisen worden gesteld op het gebied van brandveiligheid, brandpreventie en brandbestrijding, houdt een brandwacht preventief toezicht.

Vinden er op uw terrein werkzaamheden in een besloten ruimte plaats? Dan is het noodzakelijk voor de veiligheid van uw medewerkers dat deze ruimte wordt bewaakt door een mangatwacht.

Een emergency rescue team, verkort ERT, staat stand-by wanneer medewerkers op uw terrein besloten ruimten betreden. Een ERT kan bij een calamiteit een snelle en bovenal veilige redding uitvoeren.

In de ARBOwet is vastgelegd dat werknemers recht hebben op een veilige en gezonde werkplek. De lucht in de besloten ruimte moet vrij zijn van gevaarlijke gassen die de grenswaarde overschrijden.