Brandwacht

Brandwacht huren

Wanneer er op locaties en bij objecten speciale eisen worden gesteld op het gebied van brandveiligheid, brandpreventie en brandbestrijding, houdt een brandwacht preventief toezicht. Is er een calamiteit? Dan kan de brandwacht repressief optreden én levensreddend handelen.

Brandwacht volgens het RI&E-protocol

Als werkgever bent u verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te hebben. In dit rapport staat exact beschreven waar de risico’s in uw bedrijf liggen en wat het effect hiervan is. Een brandwacht kan onderdeel zijn van het RI&E-protocol.

Waar kunt u een brandwacht inzetten?

De lokale brandweer stelt eisen aan de brandveiligheid van uw kantoor of instelling, bouwtechnisch en m.b.t. alarmering en detectie van rook en brand.
Is dit niet in orde, dan eist de brandweer/verzekeraar de aanwezigheid van een brandwacht. Onze brandwachten houden toezicht op de brandveiligheid. Bij een calamiteit kan een brandwacht repressief optreden en levensreddend handelen.

Bij heet- of laswerkzaamheden aan installaties, machines of gebouwen is het risico op brand groter. Wij leveren een brandwacht of heetwerkwacht en kunnen deze dienst uitbreiden met safety officers én alle aanvullende materialen.
Werkzaamheden aan het dak van een pand kunnen brandgevaarlijke situaties opleveren. Adequaat handelen bij kleine branden is belangrijk om de gevolgen te beperken. Brandwachten houden toezicht bij de werkzaamheden en kunnen op verzoek het brandveiligheidsmateriaal leveren.

Valt uw bedrijf onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO) vanwege de aanwezigheid van grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen? Wij kunnen de manschappen, brandweerchauffeurs en bevelvoerders leveren voor uw bedrijfsbrandweer/brandweerkorps. Ons brandweerpersoneel is repressief, PPMO gekeurd en IFV opgeleid.

direct een brandwacht nodig?

Wij zijn 24/7 bereikbaar.