Wat is een brandwacht?

Wanneer er op locaties en bij objecten speciale eisen worden gesteld op het gebied van brandveiligheid, brandpreventie en brandbestrijding, houdt een brandwacht preventief toezicht. Is er een calamiteit? Dan kan de brandwacht repressief optreden én levensreddend handelen.

Brandwacht volgens het RI&E-protocol

Als werkgever bent u verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te hebben. In dit rapport staat exact beschreven waar de risico’s in uw bedrijf liggen en wat het effect hiervan is. Een brandwacht kan onderdeel zijn van het RI&E-protocol.

Brandwacht huren

Bent u op zoek naar een brandwacht voor uw locatie? Een brandwacht huren is snel geregeld. Neem contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons 055 3017893. Wij zijn altijd bereikbaar!

Brandwachten

Brandwacht gezocht? Wij helpen u graag!

Brandwacht in de industrie

Bij heet- of laswerkzaamheden aan installaties, machines of gebouwen is het risico op brand groter. Wij leveren een brandwacht of heetwerkwacht en kunnen deze dienst uitbreiden met safety officers én alle aanvullende materialen.

Brandwacht in kantoren of (zorg) instellingen

De lokale brandweer stelt eisen aan de brandveiligheid van uw kantoor of instelling, bouwtechnisch en m.b.t. alarmering en detectie van rook en brand. Is dit niet in orde, dan eist de brandweer/verzekeraar de aanwezigheid van een brandwacht. Onze brandwachten houden toezicht op de brandveiligheid. Bij een calamiteit kan een brandwacht repressief optreden en levensreddend handelen.

Brandwacht bij dakwerkzaamheden

Werkzaamheden aan het dak van een pand kunnen brandgevaarlijke situaties opleveren. Adequaat handelen bij kleine branden is belangrijk om de gevolgen te beperken. Brandwachten houden toezicht bij de werkzaamheden en kunnen op verzoek het brandveiligheidsmateriaal leveren.

Brandwacht bij evenementen

Evenementenlocaties zijn qua brandveiligheid vaak niet ingericht op de grote groepen mensen. In veel gevallen eist de gemeentelijke brandweer toezicht van brandwachten. Naast een brandwacht is het ook mogelijk EHBO-ers bij ons in te huren, uiteraard zijn zij uitgerust met alle benodigde materialen.

Repressief brandweerpersoneel bij brandweerkorpsen of bedrijfsbrandweer

Valt uw bedrijf onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO) vanwege de aanwezigheid van grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen? Wij kunnen de manschappen, brandweerchauffeurs en bevelvoerders leveren voor uw bedrijfsbrandweer/brandweerkorps. Ons brandweerpersoneel is repressief, PPMO gekeurd en IFV opgeleid.

Advies of direct een brandwacht nodig? Wij staan voor u klaar!

    Binnen 2 uur reactie