Wat is RI&E en wie stelt deze op?

Als ondernemer met personeel ben je verplicht om een RI&E op te stellen. RI&E staat voor Risico-Inventarisatie en Evaluatie, in dit rapport zijn de risico’s op het gebied van gezondheid en veiligheid voor jou en jouw medewerkers weergegeven. In dit blog lees je alles over het opstellen van een RI&E en de regels voor jou als ondernemer.

RI&E opstellen, waar te beginnen?

Welke RI&E-regels er voor jou gelden, hangt af van de omvang van jouw organisatie. Wanneer je meer dan 25 medewerkers in dienst hebt, ben je verplicht om de gevaren binnen jouw bedrijf te laten inventariseren door een arbodeskundige. Heb je minder dan 25 man personeel in dienst en maak je gebruik van een RI&E-instrument dat is aangemeld bij jouw branche? Dan ben je niet verplicht om jouw situatie te laten beoordelen door de arbodienst. Hetzelfde geldt voor bedrijven waarbij de medewerkers samen niet meer dan 40 uur arbeid per week verrichten.

Zwart op wit
Een RI&E is altijd schriftelijk. Vaak is het een preventiemedewerker die dit plan, in samenwerking met de eigenaar, opstelt. Er zijn bepaalde onderdelen verplicht om te melden, denk bijvoorbeeld aan bijzondere categorieën als thuiswerkers, zwangere of medewerkers die borstvoeding geven. Medewerkers moeten daarnaast altijd een arbodeskundige tot hun beschikking hebben, mochten zij vragen of onzekerheden hebben. Per onderneming zijn er weer bijzondere gevallen die gemeld moeten worden, dit maakt geen RI&E hetzelfde.
Plan van aanpak
Een RI&E behandelt niet alleen de risico’s en gevaren, maar bevat ook een duidelijk plan van aanpak (PvA). In het plan van aanpak staan de maatregelen omschreven die de risico’s en gevaren tegengaan, maar ook wie, wanneer, welke maatregel neemt. Het is belangrijk om de hele organisatie te betrekken bij het opstellen van een RI&E en het bijbehorende plan van aanpak, per slot van rekening krijgt iedereen ermee te maken. Daarnaast kunnen medewerkers sneller reageren in een noodsituatie, mocht deze zich voordoen.
Stap voor stap een RI&E opstellen

Zoals je al hebt kunnen lezen, is het opstellen van een RI&E niet zomaar gedaan. Verschillende stappen moeten doorlopen worden wil er straks een succesvol plan op tafel liggen. Hieronder beschrijven we puntgewijs wat er moet gebeuren:

  1. Inventariseer samen met jouw preventiemedewerker welke risico’s er binnen het bedrijf zijn. Maar hiervan een lijst op volgorde van belangrijkheid én vermeld erbij wat de maatregel wordt.
  2. Op basis van de maatregelen kan er een plan van aanpak worden geschreven.
  3. Deze twee rapporten worden gekeurd (indien 25 medewerkers of meer) door de arbodienst. Heb je 25 of minder medewerkers in dienst, dan ben je niet verplicht om de rapporten te laten keuren.
  4. Is alles goedgekeurd? Dan is het tijd voor actie! Implementeer beide plannen en breng jouw medewerkers op de hoogte. Hoe meer mensen ervan af weten, hoe groter de kans is op het juist handelen in een noodsituatie.
Houd je RI&E up-to-date

Bij grote veranderingen binnen jouw bedrijf moet een RI&E en het plan van aanpak worden aangepast op de nieuwe situatie. Daarnaast is het belangrijk om een RI&E altijd up-to-date te houden en jaarlijks te controleren op juistheid.

Meer weten over een Risico Inventarisatie en Evaluatie?